• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej

Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej Ważne zmiany 2020 Tarcza antykryzysowa w książce zobacz: Omówienie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. Szczegółowy opis zmian związanych z kolejnymi tzw. tarczami antykryzysowymi. Wskazanie przełomowych wyroków sądowych NSA, Odwołania do komunikat

Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z

kalendarz DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na 2021 rok! W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:

- umów stosowanych w zatrudnieniu
- urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych
- wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw
- wysokości odpisów na zfśs
- zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS
- bezpieczeństwa i higieny pracy
- diet, ryczałtów i rekompensat
- podatków

Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień.

Dzięki infoKalendarzowi będziecie Państwo pamiętać o każdym terminie, takim jak:

- złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
- złożenie PIT-12
- zakończenie inwentaryzacji
- oświadczenie o wyborze opodatkowania
- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- wybór opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
- poinformowanie pracowników przez pracodawcę o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczenia urlopowego
- złożenie informacji ZUS IWA
- przekazanie rozliczenia wykorzystania dotacji za poprzedni rok budżetowy

Ponadto publikacja zawiera przejrzyście usystematyzowane zagadnienia kadrowo-płacowe w tabelach.

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018 to:

- stawki podatków, diet, ryczałtów, rekompensat;
- wysokość odpraw, zasiłków chorobowych i opiekuńczych;
- wymiary urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, szkoleniowych;
- częstotliwość badań lekarskich i szkoleń BHP;
- ważne kontakty.

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018 idealnie sprawdza się w pracy – oprócz dziennego terminarza zawiera:

- Szczegółowo rozpisane czynności i terminy z prawa pracy i księgowości dla sektora prywatnego i publicznego.
- Praktyczne zestawienia danych kadrowych i podatkowych.
- Daty czynności kadrowych i podatkowych oraz sprawozdań finansowych. Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej Ważne zmiany 2020 Tarcza antykryzysowa w książce zobacz:
Omówienie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r.
Szczegółowy opis zmian związanych z kolejnymi tzw. tarczami antykryzysowymi.
Wskazanie przełomowych wyroków sądowych NSA,
Odwołania do komunikatów MF oraz wyjaśnień podatkowych MF,
Projektowane zmiany, które ustawodawca zamierza wprowadzić w 2020 r.,
Praktyczne tabele wyszczególniające wszystkie zmiany,
Wyjaśnienie problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów.
Kompleksowe opracowanie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS i prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. z uwzględnieniem zmian związanych z tzw. tarczą antykryzysową. W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa rok 2020 przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w całej gospodarce, a w konsekwencji w rozwiązaniach podatkowych, księgowych, kadrowych i ZUS. Zmiany dla działalności gospodarczej zostały wprowadzone przez ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), która wprowadziła zmiany do ponad 60 ustaw. Później pojawiły się kolejne akty prawne dające wytchnienie przedsiębiorcom. Chodzi m.in. o ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czy tez ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Oprócz tych wszystkich ważnych dla przedsiębiorców zmian wprowadzanych przez kolejne tarcze antykryzysowe należy pamiętać o innych ważnych zmianach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie CIT i PIT wprowadzono odpowiednio 14 oraz 19 nowelizacji. Nieco mniej liczne (bo „tylko" 4), ale bardzo ważne były modyfikacje w zakresie VAT oraz w zakresie Ordynacji podatkowej (aż 9 nowelizacji). Pamiętajmy też o ważnych (choć mniej licznych) zmianach w zakresie podatków lokalnych, prawa pracy, ZUS, rachunkowości, KSH czy też postępowaniu egzekucyjnym (aż 3 ważne nowelizacje). Publikacja zawiera:
Szczegółowy opis zmian związanych z kolejnymi tzw. tarczami antykryzysowymi.
Kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. Sprawdź pełny opis zmian >
Praktyczne tabele wyszczególniające wszystkie zmiany jakie weszły w życie w III kwartale 2019 r. oraz w 2020 r.
Wskazanie przełomowych wyroków sądowych NSA, które mają wpływ na praktykę działalności gospodarczej.
Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów.
Odwołania do komunikatów MF oraz wyjaśnień podatkowych MF (m.in. w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, podatku u źródła, czy też ostatnimi dotyczący samochodów).
Schematy obrazujące opisywane zagadnienia.
Przedstawienie najważniejszych interpretacji podatkowych oraz wyjaśnień MF w zakresie opisywanych zagadnień.
Projektowane zmiany jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2020 r. (transakcje wewnątrzwspólnotowe, podatek u źródła i inne).