• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski

Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski Słownik terminów prawniczych polsko-rosyjski rosyjsko-polski zawiera ok. 12 500 artykułów hasłowych, w których zgromadzono ponad 40 000 wyrazów, znaczeń i zwrotów idiomatycznych z dziedziny prawa. Materiał obejmuje różne dziedziny prawa: konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, rodzinnego, pracy i międzynarodowego. Uwzględnia rozliczne obszary stosunków społecznych

Słownik terminologii prawniczej Polsko

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przychodów.

W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Omówiono także zasady ustalania i obliczania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Są to m.in. dodatki stażowe, funkcyjne, godziny nadliczbowe, odszkodowania czy odprawy. Na przykładach list płac w czytelny sposób przedstawiono zasady prawidłowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz ze zlecenia w różnych wariantach.

Nowością jest prawidłowe obliczanie wpłat do PPK – zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jak i przez uczestnika PPK. Przepisy dotyczące wdrożenia PPK nałożyły na pracodawców wiele nowych obowiązków. Pierwszych rozliczeń dokonano z wynagrodzenia już w listopadzie 2019 r. Kolejne grupy pracodawców będą objęte obowiązkiem utworzenia PPK w latach 2020–2021. Wdrożenie PPK w firmach, a także zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowały, że zmieniły się zasady obliczania kwot wolnych od potrąceń. Ich wysokość uzależniona jest zarówno od wieku pracownika czy zleceniobiorcy, jak i od innych czynników mających bezpośredni wpływ na wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia za pracę na etacie lub z tytułu zlecenia.

Publikacja zawiera m.in.:

wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
przykładowe wzory list płac dla pracowników i rozliczeń ze zleceniobiorcami,
instrukcje obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku nieobecności w pracy z różnych przyczyn,
instrukcję ustalania wysokości nieperiodycznych obowiązkowych składników wynagrodzenia,
zasady obliczania odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
zestawienia tabelaryczne zawierające niezbędne wskaźniki.
Najtrudniejsze zagadnienia zostały zaprezentowane na przykładach.ATUTY PUBLIKACJI:

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych. Zawiera przykładowe wzory list płac zarówno dla pracownika, jak i osoby niebędącej pracownikiem.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla osób zajmujących się rozliczeniami płacowymi – kadrowych i księgowych. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie. Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski Słownik terminów prawniczych polsko-rosyjski rosyjsko-polski zawiera ok. 12 500 artykułów hasłowych, w których zgromadzono ponad 40 000 wyrazów, znaczeń i zwrotów idiomatycznych z dziedziny prawa.
Materiał obejmuje różne dziedziny prawa: konstytucyjnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, rodzinnego, pracy i międzynarodowego. Uwzględnia rozliczne obszary stosunków społecznych opartych na normach prawnych z zakresu prawa autorskiego, bankowego, budowlanego, własnościowego, podatkowego, celnego, drogowego, rolnego, prasowego, rodzinnego, spadkowego, związanego z zatrudnieniem, z ochroną praw człowieka, praw dziecka, ze stosunkami dyplomatycznymi, dotyczącego ruchu drogowego i ochrony środowiska. Jego źródłem były przede wszystkim teksty paralelne – oryginalne rosyjskie i polskie teksty prawne i prawnicze, bliskie pod względem informatywności.