• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Marzycielki

Marzycielki Siostrzana miłość, siła wyobraźni, dziewczęca odwaga i walka o niezależność Jessie Burton, autorka światowych bestsellerów: Miniaturzystka oraz Muza, powraca z zachwycającą i przepięknie ilustrowaną baśnią dla tych, w których drzemie dziecko. Dla dwunastu córek króla Alberta śmierć królowej Laurelii oznacza nie tylko utratę matki. Decyzją ojca dziewczęta zostają objęte ścisłą ochroną. Odbiera się im ukochane lekcje, przedmioty, i – co najważnie

Marzycielki Siostrzana miłość, siła wyobraźni, dziewczęca odwaga

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych. W komentarzu ze wzorami dokumentów wyjaśniono m.in.:
- jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o pracę,
- co powinna zawierać umowa o pracę,
- jakie informacje muszą znaleźć się w skierowaniu na badania lekarskie,
- kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę,
- jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie podczas zatrudniania pracownika,
- co może być przyczyną rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
- jakie są zasady prowadzenia akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Komentarz ze wzorami dokumentów została wzbogacona wieloma praktycznymi przykładami, przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym. Dodatkowo książkę uzupełniono wzorami przydatnych dokumentów – znalazły się tu m.in. umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych, skierowanie na badania lekarskie, wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Wszystkie wzory dokumentów w edytowalnym formacie (MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Spis zawartości suplementu elektronicznego:
Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie – A
Dokumenty związane z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Przedwstępna umowa o pracę
Skierowanie na badania lekarskie
Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia – B
Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
Umowa o pracę
Kwestionariusz osobowy dla pracownika
Zawiadomienie okręgowego inspektoratu pracy
Oświadczenie pracodawcy jako administratora danych osobowych pracownika
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informacja o warunkach zatrudnienia
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zakresem obowiązków
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy zasadami pracy
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu
Oświadczenie pracodawcy o zastosowaniu monitoringu wizyjnego
Informacja dla pracownika o sposobie wypłaty wynagrodzenia
Informacja o nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – C
Dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
Świadectwo pracy
Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej – D
Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej Marzycielki Siostrzana miłość, siła wyobraźni, dziewczęca odwaga i walka o niezależność Jessie Burton, autorka światowych bestsellerów: Miniaturzystka oraz Muza, powraca z zachwycającą i przepięknie ilustrowaną baśnią dla tych, w których drzemie dziecko. Dla dwunastu córek króla Alberta śmierć królowej Laurelii oznacza nie tylko utratę matki. Decyzją ojca dziewczęta zostają objęte ścisłą ochroną. Odbiera się im ukochane lekcje, przedmioty, i – co najważniejsze – osobistą wolność. Jednakże siostry, zwłaszcza najstarsza z nich, księżniczka Frida, nie zgadzają się na taki los. Jest coś, co nadal posiadają i czego ojciec nie może im odebrać: siła wyobraźni. Mogąc polegać wyłącznie na własnej pomysłowości, królewny podejmują walkę o życie na swoich warunkach. Marzycielki są bajką przekorną – zapomnijcie o księciu, który przybędzie na ratunek i zdobędzie królestwo! – za to pełną odważnych, zaradnych i imponująco sprytnych młodych kobiet. Spodoba się najmłodszym i tym nieco starszym, którzy z na pozór dziecięcej opowieści potrafią wyczytać niejedną dorosłą prawdę. *** Jest tu pięknie poprowadzona, wirująca przygoda, pełna mrocznego blasku dorastania. Marzycielki to budząca grozę bajka dla pokolenia zbuntowanych dziewczyn i chłopaków. Kiran Millwood Hargrave, autorka powieści Dziewczynka z atramentu i gwiazd (premiera w WL 3 kwietnia 2019) Bajka o znajdowaniu w sobie wewnętrznej lwicy. Ta błyskotliwa reinterpretacja Stańcowanych pantofelków braci Grimm podważa założenia gatunku. Bezbarwne, skromne, reprezentujące słabą płeć królewny odeszły w niepamięć, na scenę wkraczają za to przebojowe dziewczyny, które torują sobie drogę do lepszego życia The Literary Curriculum Jessie Burton nadaje tradycyjnej bajce nową osobowość, z kolei pełne egzotyki ilustracje Angeli Barrett wydobywają wizualne bogactwo jej malarskich opisów zaczarowanego podziemnego świata królewien. The Irish Times Feministyczna reinterpretacja baśni braci Grimm. The Guardian