• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Prawo upadłościowe Komentarz , Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz , Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego wierzycielami. Niniejszy ko

Prawo upadłościowe Komentarz , Prawo restrukturyzacyjne

Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W publikacji szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:
- wymiar urlopu wypoczynkowego w różnych sytuacjach,
- zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
- przesłanki uzasadniające przesunięcie, przerwanie i odwołanie urlopu,
- wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w różnych sytuacjach,
- ustalanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach. To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe. Prawo upadłościowe Komentarz , Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego wierzycielami.

Niniejszy komentarz do Prawa upadłościowego ma na celu możliwie jak najszersze przedstawienie zagadnień związanych z niewypłacalnością dłużnika w oparciu o bogaty dorobek orzecznictwa i doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono również, szczególnie ważne dla praktyki, obszary graniczne Prawa upadłościowego i szeregu ważnych instytucji prawa prywatnego i publicznego.