• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

*

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pyt

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania

Dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, autorskich kosztów uzyskania przychodu, a także limitów kilku zwolnień podatkowych. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac.
Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za urlop wypoczynkowy. Przekonaj się, czy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czy potrąceniami z wynagrodzeń.
Z książki dowiesz się:
- jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia pracownicze,
- które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
- jak w 2018 roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową,
- w jaki sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku,
- jak oskładkowywać umowy zlecenia. Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. 6. wydanie zawiera uchwalone zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. oraz 1.3.2020 r. Najnowsze wydanie zawiera odpowiedzi do 30 nowych dodanych pytań oraz do pozostałych pytań, z których niektóre zostały zmienione w sposób wymagający rozszerzenia odpowiedzi. Obecne wydanie uwzględnia także najnowsze zmiany wprowadzone m.in. w:
ustawie o podatku od towarów i usług;
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
ustawie o podatku akcyzowym;
ordynacji podatkowej;
kodeksie karnym skarbowym;
ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
Publikacja zawiera także dostęp on-line do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych koniecznych do przygotowania się do egzaminu na doradcę podatkowego.