• Napisz do nas maila

  • Zadzwoń

Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji

W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli. Procesy te są ważnym elementem polityki personalnej, a ich jakość – sprawdzianem kultury organizacji. W czasach kryzysu tematyka ta nabiera szczególnej aktualności. Autorka skupia się na następujących zagadnieniach:, zjawisko redukcji zatrudnienia – przebieg, rozwiązania alternatywne, kryteria wyboru osób do zwolnienia;,

W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez

W książce omówiono kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli. Procesy te są ważnym elementem polityki personalnej, a ich jakość – s ...

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej ...

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.   Gotowy do wdrożenia ...

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących ...

Książka kadrowa jest

Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrow ...